Strategisk byudvikling i naturbeskyttet område

Nordiq Group udvikler en seniorby nord for Beijing, tæt på den kinesiske mur, hvor der efter planen skal bo 8000 seniorer. Seniorbyen udvikles indenfor en naturbeskyttelseslinie og et afgørende designelement er derfor at minimere projektets impact på omgivelserne.

Nordiq Group har i første fase leveret den politiske vision for projektet: Sustainable+, hvor projektet forbedrer vandkvalitet og biodiversitet i området, fremmer sundhed og et aktivt seniorliv. Derudover har vi leveret en GGB regional analyse af mobilitet, energi og vand infrastruktur, miljøforhold og rekreationsmuligheder.

I fase 2, som netop er igangsat, udarbejder vi en helhedsplan for byen og skitserer byrum og bygninger.

Kunde: AIWAN Developer Team

Projektperiode: februar 2019 – maj 2019

Leverancer: Vision, GGB-analyse, masterplan  

Produkt: Booklet