Fremtidens bæredygtige byer

Vi forsøger at skabe de bedste rammer for det urbane liv, og udfordrer konstant de etablerede tankemønstre. Det forsøger vi at gøre ved at bringe arkitektur, byplanlægning og ingeniørkunst op på strategisk niveau og gå i dialog med byens beslutningstagere. Vi har fagligheden med og kombinerer viden og erfaring fra den hastige urbanisering i Asien med skandinavisk livskvalitet. Vi kombinerer viden på nye måder og skaber dynamiske byrum og spændende løsninger.

Når vi designer byrum, er der en lang række faktorer der skal tænkes ind og balanceres; flow af trafikken, bløde trafikanter, de nuværende byudviklingsplaner og ambitioner, klimasikring, økonomi og ikke mindst de behov der skal være opfyldt for at tiltrække liv til området og skabe aktivitet.

Respekt for visionen

Vi har stor respekt og ydmyghed for politiske visioner. Derfor inkluderer vi altid byplanlæggere, arkitekter og ingeniører i en tæt dialog med kunden, for på bedste vis at sikre en bæredygtig implementering af visionerne i projektet. I alle dele af projekteringen har vi fokus på at den oprindelige vision udleves i en helhed.

Mobilitet

Tilgængelighed og gennemtænkt infrastruktur er centralt for at skabe grundlaget for liv i nye byrum. Gennem tæt dialog mellem byplanlæggere, arkitekter, kunden og ikke mindst borgerne, skaber vi et stærkt grundlag for at integrere sammenhængende infrastruktur allerede i den tidlige designfase. Vi er selv ambitiøse cyklister, og ved hvor meget en gennemtænkt infrastruktur bidrager til at hæve den samlede oplevelse.

Grønne og blå byrum

Historiske og livlige byrum er ofte opført i umiddelbar sammenhæng med vand, og mennesker oplever naturlige grønne og blå oaser som et tiltrækkende og attraktivt element i byen. Vi arbejder altid for at kombinere grønne og blå elementer i en helhed, hvor mobilitet og klimatilpasning tænkes ind fra start. Det mener vi giver de bedste løsninger.