Vand i Byer
Klimatilpasning
Vandressourcer
Grundvandsindvinding
Design af grundvandssænkning
Myndighedshåndtering
Hydrogeologiske undersøgelser

katrine_staal_thomsen_1

Katrine Staal-Thomsen
Senior Projektleder
(45) 2075 2139
kst@archiland.dk

Claus M. Davidsen
Projektleder
(45) 5120 6536
cmd@archiland.dk

Hasse K. Davidsen
Projektleder
(45) 6068 2155
hkd@archiland.dk

Vores erfaringer

Vi har en solid faglig viden indenfor vandområdet og mange års erfaring fra rådgiverbranchen. Med faglig dybde såvel som bredde, kombineret med en helhedsorienteret tilgang til projektgennemførelse, sikre vi at projekter altid gennemføres med kundens interesser i centrum og med den nødvendige tværfaglige koordinering. Vi rådgiver bredt indenfor vandområdet, bl.a. i forhold til klimatilpasning, vandforsyning, ressourcekortlægning og grundvandshåndtering. Vi er erfarne projektledere med stort engagement og den rette faglige kompetence til at kunne drive succesfulde projekter.

Vand i byer og klimatilpasning

Klimatilpasning af byens vandveje, er en af de mest akutte udfordringer byerne står overfor. Hos Archiland ser vi det som helt afgørende at der implementeres langsigtede løsninger, og at de projekter der igangsættes er helhedsorienterede og tager højde for samspillet med resten af byrummet. Vi ønsker at skabe store resultater i samarbejde med vores kunder og er ikke bange for at sætte ambitiøse mål. Vi tror på, at vi sammen kan udtænke smarte løsninger, så vand i byer altid vil kunne vendes fra at være en belastning til at blive en værdifuld ressource og kan medvirke til at skabe attraktive byrum.

Grundvandshåndtering i bygge- og anlægsprojekter

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder er det ofte nødvendigt at sænke grundvandet hvis byggegruben skal sikres mod grundbrud og holdes tør under arbejdets udførelse. Vi planlægger og dimensionerer det nødvendige anlæg for grundvandssænkning, og forstår nødvendigheden af tværfagligt samarbejde for at opnå den bedste og billigste løsning. Vi indleder en tidlig dialog med myndighederne, så deres behov og krav identificeres tidligt i projektforløbet, og løsningen designes herefter. Løsningen kan også indeholde dimensionering i forhold til forholdene, når byggeriet er færdigt, og kan indeholde vurdering af vandstande som følge af klimaændringer mv. Vi bestræber os på at levere den nødvendige rådgivning uden at overkomplicere løsningen. Løsningen skal matche opgaven og udfordringerne, og have fokus på den overordnede økonomi. 

Vandressourcen

Vi har kompetencerne til at yde rådgivning indenfor forvaltning af vandressourcer og grundvandsindvinding. Vi søger at hjælpe vores kunder med konkrete projekter, f.eks. indvindingstilladelser og overvågningsprogrammer, boringsetablering og -renovering, samt på det strategiske niveau, rettet mod f.eks. bæredygtige indvindingsplaner