Udbudsforretning for Frederiksberg Forsyning

Nordiq Group bistår løbende Frederiksberg Forsyning A/S i deres udbud. Vi har bl.a. i samarbejde med Frederiksberg Forsyning A/S udarbejdet udbudsmateriale til rammeaftale om udførelse af laboratorieanalyser til Frederiksberg Forsyning A/S. Nordiq Group har stået for projektledelse og facilitering af udbudsprocessen, herunder indhentning af grundlag for udbud og udarbejdelse af udbudsmateriale.

For at lettere koordineringen mellem Forsyningen og Nordiq Group blev der allokeret en ressourceperson til at sidde hos Forsyningen.