Destinationsudvikling i Tøndermarsken med fokus på lokalt erhvervsliv og iværksætteri

Tøndermarsk Initiativets formål er at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Initiativet indeholder byomdannelse, klimatilpasning, nye ruter, stier og formidling, samt udvikling af erhverv og turisme.

Nordiq har bistået programdirektøren med strategisk sparring og har haft specifikt ansvar for at skabe rammerne bag erhverv/turisme initiativet Destination Lab Højer. Gennem en iterativ proces, hvor vi faciliterede en række workshops og inddragede projektteamet i Højer, har Nordiq udviklet:

  • Grundfortælling og vision
  • Koncept for destinationsudviklingscenteret

Grøbleriet åbnede i april 2019, og er en platform for erhvervsudvikling og et samlingssted for lokale iværksættere med udgangspunkt i Højer. Det er udviklet i en forladt ejendom i Højer, hvor der nu er co-working pladser, udstilling af lokalt kunsthåndværk, og netværks- og rådgivningsarrangementer for lokale erhvervsdrivende.

Kunde: Tøndermarsk Initiativet, Realdania/AP Møller fonden/Tønder Kommune

Projektperiode: juni 2018-november 2018

Leverancer: Udvikle grundfortælling, koncept og facilitere opstart af projektet