Samfundsøkonomisk analyse af drikkevandsindvinding

Frederiksberg Vand er en af de få vandforsyninger i landet, som har en stor aktiv drikkevandsindvinding under et større byområde. Det medfører nogle særlige udfordringer, men indeholder også interessante perspektiver omkring nødvendig indvindingspåvirkning af byen, bæredygtighed i bredere forstand, fjernelse af forureninger og aflastning af andre indvindingsområder.

Nordiq Group har stået for gennemførelsen af en samfundsøkonomisk analyse af de tekniske og økonomiske muligheder for fortsat indvinding af drikkevand på Frederiksberg. Analysen belyser også konsekvenserne af at regionen har nedprioriteret forureningsoprensning i indvindings-oplandet. En af konsekvenserne er et ophør af drikkevandsindvindingen, med deraf afledte politiske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Nordiq Group har desuden været ansvarlig for i samarbejde med kommunen at udarbejde en endelig indstilling til miljøministeriet.

Kunde: Frederiksberg Forsyning

Projektperiode: 2017-2018