Miljøekspert for EU-Kommissionen

EU-kommissionen anmodede Nordiq Group om at deltage i deres workshop i Beijing med det formål at vidensdele om politik, videnskab og teknik på miljøområdet. Udover Nordiq Group, deltog 6 andre eksperter fra EU (England, Holland, Finland, Italien og Spanien) – hovedsageligt deltagere fra de respektive landes miljøstyrelser. Nordiq Group skulle på workshoppen præsentere hvordan vi administrativt og rent praktisk håndterer den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats ift. jord- og grundvandsforurening i Danmark.