LIANG MA FLODEN: En ny grøn og blå korridor i hjertet af Beijing

Beijing står efter mange års hurtig udvikling over for store udfordringer med massiv forurenende trafik, mangel på attraktive offentlige rum og manglende klimatilpasning. For 30 år siden var Beijing domineret af cykler, men er i dag tæt trafikeret og gennemskåret af flersporede veje med lange bilkøer. Beijings Chaoyang distrikt ønsker at realisere den nye 5 år plan, hvis målsætning er at skabe bedre betingelser for det urbane liv, med fokus på mobilitet, grønne byrum og tilpasning til klimaforandringerne.

FASE 1: GGB Analyse af Chaoyang District

Nordiq Group har på opdrag fra den øverste politiske ledelse udført en overordnet analyse af hele distriktet (ca. 1/3 af Beijing), hvor vi analyserede og perspektiverede Kina og Beijings 5 års planer med vores designtilgang indenfor mobilitet, byrum og vand (både vandkvalitet i floder og udfordringen fra stigende nedbørsmængder). 

I vores analyse fandt vi frem til 12 udtørrede flodlejer og kanaler der havde kapacitet til at aflaste kloaknettet ved skybrud og som samtidig kunne udnyttes til at skabe nye attraktive byrum og være fundament for et supercykelstisystem. Vores anbefalinger blev økonomisk vægtet og sammenlignet med de eksisterende planer.

Vores analyse gav et overordnet prioriteringsværktøj der både bruges politisk og praktisk. Således er vores designkoncept: Grey, Green, Blue nu skrevet ind som guidance for hele distriktet.

  • Bygherre: Chaoyang District, Beijing Municipality
  • Projektperiode: Sep-Nov 2016
  • Referenceperson: Partisekretær Wu Guiying
  • Produkt: 50p powerpoint præsentation
  • Partner:  Archiland International

FASE 2: LIANG MA FLODEN: En ny grøn og blå korridor i hjertet af Beijing

Sammen med Beijing Municipality Commission, Infrastructure Department, arbejder vi med at implementere vores grøn-blå-grå strategi. Projektets omfatter en 4,5 km strækning af Liang Ma floden, og krydser igennem nogle af Chaoyangs vigtigste kvarterer. Den overordnede ide er at sænke vandstanden i floden, for at gøre plads til en grøn korridor til bløde trafikanter, som krydser under de massive ringveje, og forbinder til den store Chaoyang Park.

I Chaoyang Park er idéen at anlægge et rodzoneanlæg, som foruden at tilføje naturlig diversitet, sikrer en attraktiv vandkvalitet. Samtidig opstår der et reservoir som under skybrud kan lede vandet væk fra byen. Ved løbende at recirkulere og rense vandet, skabes helt nye mulighed for at benytte floden som Beijings svar på Københavns havnebad. 

Ideen med at kombinere mobilitet, byrum og klimatilpasning i én løsning står stærkt, og er helt i tråd med vores grundlæggende mission om at skabe de bedst mulige betingelser for det urbane liv. Archiland har indtil videre vundet en førsteplads i 1. fase af projektkonkurrencen.

I videoerne nedenfor forklares projektet nærmere:

Liang Ma He – kort udgave (5 minutter)
Liang Ma He – lang udgave (10 minutter)
  • Bygherre: Chaoyang District, Beijing Municipality
  • Projektperiode: Nov 2016-Maj 2017
  • Produkt: 245 sider booklet A3 format
  • Partner: Archiland International