Kursus om tilslutningstilladelser

Nordiq Group har afholdt et kursus om tilslutningstilladelser til industri for en gruppe af Rødovre Kommunes medarbejdere. Kurset indeholdt bl.a. en oversigt over lovgivning på området, gennemgang af A, B, C-vurderinger, vilkårsfastsættelse samt cases.

Derudover arbejder Nordiq Group med sparring og oplæring af nye medarbejdere i flere kommuner. I nogle kommuner udføres sidemandsoplæring i forbindelse med udstationering og sagsbehandling hos kommunen og i andre kommuner drøftes konkrete problemer i sager telefonisk eller på møder.