Jordhåndtering ved Køge Kyst

Nordiq Group assisterer LM-Byg på en jordhåndteringssag på Søndre Havn, Køge Kyst. Området hvor det kommende boligbyggeri skal opføres er både V1- og V2-kortlagt, og Nordiq Group står for generel miljørådgiving, herunder sikring af at krav i §8-tilladelse opfyldes, forklassificering, udarbejdelse af graveplaner, tilsyn, dialog med myndighederne, samt afrapportering af jordhåndteringen.