Jordhåndtering på strandboulevarden

Nygaard Sørensen A/S har hyret Nordiq Group til at føre miljøtilsyn med gravearbejdet på et V2-kortlagt areal, hvor en skole bl.a. etablerer nye udendørsarealer. Tilsynet udtager løbende jordprøver og udarbejder graveplaner, så de ca. 12.000 tons overskudsjord kan håndteres mest hensigtsmæssigt. Der ydes desuden generel miljørådgivning, løbende dialog med myndigheder (kommune og region), udføres dagligt tilsyn med gravearbejderne og udlægning af markeringsnet, udtages renbundsprøver og foretages afrapportering af jordhåndteringen.