Strategisk byudvikling i Sydkina – Masterplan for GuiAn

POLY Group, en af Kinas største virksomheder har fået opgaven om at udvikle første fase af den nye by GuiAn på en lokalitet 30 km fra provinshovedstaden Guiyang. Det er provinsens ambition, at der på sigt skal bo 2 mio. indbyggere i GuiAn.

Fase 1, som vi er involveret i, er den første fjerdedel og vi har stået for at udvikle en vision og en masterplan baseret på vores bæredygtige GGB koncept med integration af mobilitet, byggeri/byrum, klima/energi og natur/kultur.

Uddrag fra GGB analysen

Åbningstrækket er et kulturelt oplevelsescenter (POLY Group er også en af de største udbydere af kulturelle oplevelser, teater og folklore) og vi satte det i regional kontekst med en vision om at skabe en destination for adgang til den unikke natur og kultur.

Visualisering af GuiAn oplevelsescenter

En anden central del af projektet bestod i at minimere effekten på de omkringliggende vandmiljøer. Områdets floder er sårbare overfor næringsstof-belastning og tørke, og en prioritet har derfor været at opsamle regnvand og føre denne videre til økosystemerne i ren tilstand. Sammen med en bred indsats om at minimere bebyggelsens effekter på miljøet, herunder energiforbrug og mobilitet, har vi medvirket til at skabe en ambitiøs grøn bebyggelse som langt overstiger de lokale regulativer.

Den endelige masterplan indeholder en faseopdeling med åbningstrækket som den første fase og herefter en turisme fokuseret fase inden udbygningen af den egentlige by.

Bygherre: Poly Group

Projektperiode: Sept 2018-Nov 2018

Leverancer: Vision, GGB analyse, Masterplan

Produkt: 205 sider booklet A3 format

Partnere: Archiland International, Sichuan University