Grundvandssænkning og myndighedsarbejde ved Frihedsmuseet

Nordiq Group assisterer entreprenørvirksomheden Arkil med rådgivning ifm. grundvandshåndtering under etableringen af det nye Frihedsmuseum på Churchillplads 7 i Indre København. Bygherre på projektet er Slots- og Kulturstyrelsen, og det nye museum kommer til at rumme et større underjordisk udstillingslokale i én etage og en ankomstbygning udformet som et elliptisk tårn, der fører to etager op over terræn.

Nordiq Group står for indhentning af alle relevante myndighedstilladelser til grundvandshåndtering: Boringstilladelser og bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven, tilladelse til reinfiltration efter miljøbeskyttelseslovens §19, tilladelse til udledning til havnen samt til spildevandstilladelse. Arbejdet indebærer løbende dialog og møder med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning samt HOFOR.

Nordiq Group har herudover stået for opsætning af en lokal grundvandsmodel i GMS MODFLOW, som anvendes til entreprenørens verificering af antagelserne i udbudsmaterialet, herunder de anvendte hydrauliske parametres betydning for de beregnede vandmængder. Modellen anvendes endvidere til at optimere placeringen af pumpe- og reinfiltrationsboringerne i et tæt samarbejde mellem rådgiver og entreprenør.

Kunde: Arkil

Projektperiode: Jun-Dec 2017