Baoding Eco-Restoration: Strategisk byudvikling med flod som samlingspunkt

I første fase af en ny strategisk masterplan for millionbyen Baoding, syd for Beijing, udviklede og konkretiserede Nordiq en tværgående by-strategisk plan for Huang Hua Guo-floden som krydser byen.

I visionsoplægget blev byrum, klimatilpasning og mobilitet perspektiveret på hele Baoding by og i detaljer langs selve floden med et skarpt fokus på livability.

GGB analyse: mobilitet, byrum, klima og ressourcer.

Planen indeholder en samlet perspektivering af mobilitet, byrum og klimatilpasning baseret på vores bæredygtige GGB-koncept med integration af mobilitet, byggeri/byrum, klima/energi og natur/kultur. For Baoding indebar dette også et forslag om sponge-city løsninger, som foruden at være økonomisk attraktive også giver øget værdi og livability i form af grønne byrum, øget grundvandsdannelse, større bioodiversitet og bedre mikroklima. Sammenholdt med vores fokus på mobilitet og blød trafik har dette medvirket til at skabe en ambitiøs masterplan.

Floden som centrum for byudvikling

Kunde: Beijing Enterprise Water Group (BEWG)

Projektperiode: September 2018 – November 2018

Leverancer: Vision, GGB-analyse, masterplan

Produkt: 205 sider booklet A3 format

Partnere: Archiland International