Seneste nyt fra Bofællesskabet Orangerierne

Oktober 2021

Som en stor nyhed kan vi berette, at hele projektet, alle fire blokke, er sat til salg. Det er fortsat Thomas fra Home i Værløse, der står for salget, og I kan se de udbudte enheder her: LINK .

En mere teknisk status på projektet er, at entreprenøren Henning Have er entreret til at lave byggemodning og vi er i gang med at lægge sidste hånd på detailprojekteringen af boligerne.

For nylig er også nedsivningstilladelse for regnvand kommet på plads. Det synes måske at være er en mindre ting, men det er noget vi er glade for. I lokalplanen krævedes det nemlig, at regnvand fra veje og tage ledes hen til regnvandssøen via render eller rør. Dette ville kræve at vi tilkørte yderligere materialer, såsom ler og bentonit til området. Vi ansøgte derfor om tilladelse til at lede regnvandet via vejen til søen, og dermed kan nøjes med, at lede vandet på grunden via render til vejen. Tilladelsen er gået igennem og vi glæder os over endnu et bæredygtigt islæt.

En del boliger er nu reserverede, og vi har inviteret disse kommende beboere til temaaften onsdag d. 13. oktober. Temaaftenen handler om ”fællesskabet” og bliver afholdt i Nordiqs lokaler i København NV. Målet med aftenen er, at alle får en fornemmelse for hinanden, og hvad fællesskabet derfor kan tegne til at blive. Skulle nogle af jer være interesserede i at deltage, er I velkomne til at melde tilbage til mig.

For nylig har vi modtaget visualiseringer af projektets indendørs miljø. De kommunikerer utrolig godt, den oplevelse det vil være at opholde sig i boligerne, når de står færdige.

For nu har vi visualiseringer af opholdsrummene i de forskellige boligtyper og kan fortælle, at der snart kommer nogle for badeværelserne også. Som vi tidligere har kommunikeret, bliver badeværelserne leveret som færdige kabiner, hvilket er en god og meget sikker løsning for vådrum i træbyggeri. Samtidig synes vi, at designet er virkelig flot.

God weekend til jer alle.

September 2021

Så er nyhedsbrevet tilbage efter en lang sommerferie.

Imens vi andre har nydt sol, strand og vind har arkitekterne arbejdet videre med projekteringen af Orangerierne. Parallelt hermed, har de udarbejdet nogle nye visualiseringer, som giver et indtryk af, hvordan projektet i sidste ende kommer til at se ud. Dem får I her.


Der er for nylig blevet slået græs på matriklen, således at bebyggelsesplanen fremgår af græsset. De fire blokke er markeret med nedslået græs på deres fremtidige placeringer. Vi har tidligere sendt tegninger ud af bebyggelsesplanen, men det giver en anden fornemmelse at se bebyggelsesplanen i virkeligheden. Vi mener endda, det giver noget andet, at se den tegnet ud i landskabet på et billede:


For dem, der er interesserede, skal I vide, at vores mægler Thomas holder ”åbent hus” på matriklen søndag d. 19. september kl. 14.00-15.00. Dette bliver også alletiders mulighed for at møde andre, der overvejer at købe sig ind i Orangerierne.

Der er flere, der har udtrykt en interesse i at møde andre potentielle købere, for at få en fornemmelse for, hvem der kommer til at præge bofællesskabet. Åbent hus på matriklen er mulighed for netop dette. Meld gerne jeres ankomst til Thomas på enten lausen@home.dk eller telefon +45 2628 4866.

Juni 2021

Vi er nu på vej ind i sommerferieperioden.

Over sommeren står projektet ikke stille, da projekteringen af Blok 1 fortsætter. Det har hele tiden været et mål for os, at hver enkelt bolig skal kunne tilpasses kommende beboeres personlige ønsker til materialer samt yde attraktive muligheder for individuel indretning og tilpasning.

Som projektet detaljeres over sommeren, vil det blive klart, hvornår forskellige beslutninger i projektet skal lukkes, og hvorvidt der er ting, som der ikke kan rykkes ved. Det kunne eksempelvis være justering af indervægge og materialevalg af gulvene.

Vi har derfor en forventning om, at vi på den anden side af juli er klogere på, hvilken proces kommende beboere går ind i, når de skal personliggøre deres kommende bolig og rammerne for fællesarealerne. Det glæder vi os til.

Nyhedsbrevet går nu på sommerferie og vender tilbage i august.

Med ønsket om en fantastisk sommer til jer alle, fyldt med alt det I holder af.

Juni 2021

Så har vi rundet endnu en skarp milepæl. Vi har valgt totalentreprenør og kontrakten er underskrevet!

Valget faldt på Muff Byg, en entreprenør fra Esbjerg, der udspringer fra en stærk tømrer/snedker virksomhed. Vi får dermed en kompetent entreprenør, der skal bygge det dejlige træhus vi ønsker os. Ligeledes fortsætter vores arkitekter fra LOKAL på projektet, og de er nu i gang med at få udarbejdet det endelige tegningsmateriale.

Planen er, at byggeriet starter til november for BLOK 1 og at byggeperioden vil være 8-10 måneder.

Hvad sker der nu:

I denne uge havde vi møde på grunden med nogle af jer, der allerede har reserveret en bolig i blok 1. Det var en stor fornøjelse, og vi følger op på aktionerne, det kastede af sig.

Salget er gået over til mægler, Thomas Lausen, Home Værløse, der er ved at færdiggøre salgsopstillingerne. De er klar ganske snart. De af jer, der har meldt jer ind i foreningen, bofællesskabet Orangerierne, kontaktes af Thomas, når salget af blok 2-4 starter. Der er stadig mulighed for at være med i blok 1, men ved interesse kontakt gerne Camilla direkte på CJL@nordiq-group.dk for en status på reservationerne.

De næste uger bliver de endelige købsaftaler færdiggjorte. Derudover skærpes proces for materialevalg og eventuelle tilvalg i samarbejde med Muff Byg.

Juni 2021

Projektet kører planmæssigt.

I området vil Elin Starup, denne weekend, gøre et forsøg på at slå verdensrekorden i et 24 timers cykelløb, hvor hun vil tilbagelægge 700 kilometer. Det er en imponerende målsætning og det kan opleves på Flyvestationen Værløse. Løbet starter d. 12. juni kl. 10.00 og slutter søndag d. 13. juni kl. 10.00.

Vejret skulle blive godt, så hvis I har lyst til at støtte op og heppe, imens I lader op under åben himmel, er der rig mulighed for det. Skulle der også være appetit til en is, kunne I besøge shelter 214 og prøve deres udvalg. https://www.shelter214.dk/

Uanset hvad weekenden byder på for jer, ønsker vi jer god fornøjelse.

Juni 2021

Projektet kører planmæssigt.

Denne uge er vi rigtig glade for, at vi har fået initieret et indledende møde for alle, der har reserveret bolig i første blok. Datoen ligger endnu ikke helt fast, men vi satser stærkt på, at det bliver inden sommerferien.

Da fællesskabet er en af grundpillerne i projektet, er det skønt at kunne samle begyndelsen på fællesskabet, imens detaljerne i projektet falder på plads, og en rum tid før vi overhoved går i jorden.

Slutteligt blot et lille tip fra os til jer om at sætte kryds i kalenderen d. 12. september i anledning af Flyvestationen på hjul https://www.furesoe.dk/oplevelser/arrangementer/events-i-furesoe/12-september-2021-flyvestationen-paa-hjul/

Maj 2021

Projektet går planmæssigt og denne uge vil vi sætte fokus på fælleshuset Hangar 3.

Hangar 3 er en af de oprindelige hangarer på flyvestationen, som igennem de seneste år har undergået en gennemgribende istandsættelse, med henblik på at lade Hangaren danne rammer for fællesskab og fælles aktiviteter for grundejerne i Sydlejren.

Fælleshuset er indrettet med industrikøkken, mødelokale, selskabslokale til omkring 100 mennesker, en badmintonhal med udsigt over flyvestationen, en hyggelig atriumgård og en meget stor rå betonhal. Sidstnævnte har direkte udgang til Flyvestationen gennem de enorme originale porte, som nu er renset for rust og professionelt malet.

Hangar 3 blev renoveret af en entreprenør, som akkurat nåede at aflevere byggeriet, førend virksomheden gik konkurs nogle uger senere. Selvom hangaren er rigtig flot istandsat, blev den afleveret med et antal fejl og mangler, som der skulle findes løsninger på uden entreprenøren.

Udviklerne i området har arbejdet godt sammen om gennem de seneste to år, netop for at finde de gode løsninger. Og i denne uge klarer det op i forhold til snart at åbne en fejlfri hangar til ibrugtagning.

Lidt billeder til jer:

Den store rå betonhal. De sorte porte for enden er de originale.

Udsigt over flyvestationen fra badmintonhallen dagslys.

Selskabslokalet der ligger indgangen til Hangaren, med kig til atriumgården der i dag er plantet til.


Udsigt fra badmintonhallen over flyvestationen ved aften.

Lige uden for badmintonhallen en aften i april i år.

Maj 2021

Projektet kører planmæssigt, og vi er lige nu i dialog med Teknik & Miljø forvaltningen samt Borgmesteren ved Furesø Kommune angående etablering af jordvarmeslanger på kommunens arealer. Dialogen kommer sig af, at vi er i gang med at undersøge forskellige varmeløsninger, for at finde den bedst mulige til Bofællesskabet Orangerierne.

Mange nybyggede projekter ender med individuelle luft-varmepumper, som inkluderer en ventilator der typisk monteres lige udenfor den enkelte bolig. Det er en god og funktionel varmeløsning, men ventilatorerne kan tilsammen opleves som støjende, særligt om vinteren. Med tanke på både indeklima og udeklima har vi derfor prioriteret at gøre et forsøg på at finde alternative løsninger.

Vi har nu indhentet priser på flere forskellige tekniske løsninger, som alle er gode alternativer til luft-varmepumper, men som ikke kræver en udendørs ventilator. En af løsningerne er jordvarme, og det er den løsning, der har sat gang i den ovennævnte dialog. Jordvarme har i øvrigt fordelen at være et både billigt og bæredygtigt alternativ til luft.

Det er en spændende proces, hvor kommunen både fra politisk side og fra forvaltningen virker til at være interesserede i at hjælpe med at finde en løsning. En anden mulighed er en løsning som ved Bofællesskabet Mageløse, der har fået opmærksomhed i pressen den seneste måneds tid (https://sn.dk/Furesoe/Genialt-Mageloese-snupper-varme-fra-afvaergeboring/artikel/1428620, https://ing.dk/artikel/hjemmelavet-varmepumpesystem-giver-billig-groen-varme-nyt-byomraade-246644).

Så kan vi fortælle, at vi laver aftale med ejendomsmægleren Home i Værløse. Vi har fundet en ejendomsmægler, der med masser af erfaring fra Flyvestationen forstår området og den seneste udvikling utrolig godt. Vi er særdeles glade for, at det er dem, der skal håndtere reservationsaftalerne og derefter salgsopstillinger samt selve købsaftalerne.

Maj 2021

Projektet kører planmæssigt og fik i denne uge fin omtale i Frederiksborg Amtsavis.
I kan læse artiklen her: https://sn.dk/Furesoe/Orangerierne-faellesskab-med-udsigt/artikel/1435022

Så vil vi også gerne benytte lejligheden til at dele lidt lokale forårsmomenter fra lokalområdet:

Flyvepladsen, det store, flade, fredede areal.

Den store hal i Hangar 3 (fælleshuset for alle i grundejerforeningen)

Udsigten fra kontroltårnet, som hører til nabo Bofællesskabet Mageløse.

Rullebanen, lige over for grunden, hvor alverdens rullesport udøves.


Aften ved indgangen til Hangar 3.

Maj 2021

Projektet kører planmæssigt, og vi er nu klar til at dele bebyggelsesplanen med jer. Det har vi glædet os til, da udsigt og lysindfald betyder meget for den daglige livskvalitet.

For Orangerierne er det et fantastisk grundvilkår, at der er udsig til alle sider, mod alle verdenshjørner. Det har derfor været et luksusproblem at få det optimale ud af det, både for tagterrassen og for de individuelle terrasser og altaner.

Er det flyvestationen, skovens løv, ådalen eller søen, der er det skønneste kig? Er det morgenkaffen eller aftensmaden, man vil nyde på terrassen? Disse og mange andre spørgsmål har været i spil. Samtidig er der kredset for det visuelle udtryk af blokkenes placering i forhold til hinanden, ikke blot fra oven på en plantegning men også i ankomsten fra Perimetervej. Arkitekternes løsning, som her præsenteres, viser, i vores optik, en harmonisk fordeling.

Dertil kommer alle de praktiske hensyn som eksempelvis adgang og forsyning. Det vil vi blot konstatere, at der er styr på.

På bebyggelsesplanen er enhedernes private terrasser og altaner på modsatte side af den side, hvor der står ”depot” og ”cykler”. De første tre blokke har derfor terrasser på samme side, imens den fjerde bloks terrasser er på modsatte side. Tagterrasserne er det ”mindst skraverede” af taget og de vender således ud mod henholdsvis ådal og skov.
Solen står ikke lige højt på alle tider af året. Så vi har fået arkitekten til at lave nogle skyggediagrammer, der viser, hvordan skyggerne falder på forskellige tider af dagen i henholdsvis marts, juni og august.

marts

juni

august
Vi håber, I er lige så begejstrede, som vi.

April 2021

Vi er i fuld gang med at reservere første blok. Vi har også engageret en mægler, som varetager salget af de næste blokke. Vi ser derfor ind i, snart at samle fællesskabet. Når det sker, bliver der lagt op til dialog om udformning af fællesarealer som Orangerier og tagterasser – men også om fællesskabet.

Vi har erfaring for at en klar vision for fællesskabet kan være en stærk støtte i at træffe fælles beslutninger. Det kan være det element, man læner sig tilbage i, når nye tiltag eller rammer skal vedtages eller formgives.

Vi har formuleret en vision, som bliver tilbudt det kommende fællesskab som opstartsdokument. Visionen har støttet os i den indledende proces i denne form. Herfra vil det være op til fællesskabet at modificere, anvende, udtage og tilføje elementer, alt efter hvad der ræsonnerer hos dem.

For nu deler vi den med jer for at dele et element af projektets tilblivelse.

Bofællesskabet Orangerierne

Bofællesskabet Orangerierne beror på værdier som fællesskab aktivt liv, personlighed og eksklusivitet. Følgende dokument er en formulering af teser om det gode liv, og en vision for Bofællesskabet Orangerierne. Visionen er et bærende grundlag for de beslutninger, der træffes igennem projektet og senere i fællesskabet. Visionen skulle gerne være et svar på de nedenfor fremlagte teser, og derfor et slags svar på rammerne for det gode liv.

Teser

Fællesskab
Vi er sociale væsener, der næres af relationer og fællesskab. Samtidig er det i dagens Danmark normen, at vi som voksne bor alene, eller med vores partner og/eller eventuelle børn. Den klassiske boenhed fordrer ikke nødvendigvis fællesskab udenfor hjemmets fire vægge. Tesen er dog, at der er god grund til at etablere rammer, som gør det nemt, ligetil og attraktivt at bo i et større fælleskab, netop fordi vi næres af forskellige relationer og dynamikker. Vi forstår fællesskabet som værende særligt nærende, når det er drevet af fælles interesser og initiativer. Ønsket om at leve et liv sammen frem for nødvendigheden af at leve et liv sammen.

Fleksibilitet
Livet har mange faser, og vi næres af samhørighed gennem dem alle. Livssituationer er forandelige, og hvadenten vi lever alene, med en partner, med børn eller uden, kan vores situation ændre sig. Ligeledes vil vores ønsker og behov ændre sig, som vi udvikler os gennem vores liv. Nye behov opstår som følge af nye situationer, andre som følge af nye interesser eller forfining af værdier og prioriteter. Forandring er en sikker faktor i livet, og det kalder på en høj grad af fleksibilitet. Fleksibilitet i os mennesker og i vores rammer, særligt de helt nære som vores bolig.

Aktivitet
Det er sundt at leve et aktivt liv. Et fysisk aktivt liv. Det er godt for os at tage en dyb indånding frisk luft, hvor der er højt til himlen, at få pulsen op og bevægelse i kroppen. Tesen er, at fyssik aktivitet, frisk luft, grønt til øjnene og frit udsyn er et godt udgangspunkt for en sund tilværelse og medvirkende til at langt og sundt liv.

Privatliv
Ligesom vi fundamentalt er sociale væsener, er vi også individer. Individer indlejret i en kultur, hvor netop individualiteten dyrkes, føles og leves. Det skal der også være rammer for. Tesen er, at der skal værnes om balancen mellem det private og fælles for at fællesskabet kan blomstre og individerne trives.

Visionen

Bofællesskabet vil kombinere fordelene ved individuelle boliger med fordelene ved mere kollektive boformer. Formålet er at skabe de indholdsmæssige og de praktiske rammer for både individuelle og fælles aktiviteter beboerne imellem.

Ved at etablere fællesarealer i blokkene og på grunden vil vi etablere rammerne for at være sammen om noget. Eller lave noget hver for sig, men på samme sted. Rammerne skal facilitere det uforpligtende møde, hvor vi bruger tid sammen uden at være gæst i hinandens hjem. I bofællesskabet Orangerierne kan dele af livet leves i samme rum, og det danner basis for samhørrighed og tilhørsforhold. Det danner grund for følelsen af fællesskab og skaber grobund for at udvikle relationer på forskellige niveauer, som alle sammen nærer vores sociale natur.

Rammerne skal være, så man kan være i fællesskabet uanset ens livssituation, uden at gå på kompromis med det samtidig eksisterede behov for at være henholdsvis alene, par eller forælder i private rammer. Bofællesskabet Orangerierne støtter op om et godt liv for den enkelte, for familien og i fællesskabet.

Bofællesskabet vil også støtte alle aspirationer om et aktivt liv i det fri, ved at placere fællesskabet ved skov, sø og den unikke nedlagte flyvestation. Helt nært også med pryd og/eller nyttehaver på grunden. Det aktive liv inspireres af beliggenhed, men også af fællesskabet, hvor man kan finde potentielle interessefæller.

Hvordan arkitekturen understøtter visionen
Som beboer køber man en enhed, hvor der er 100% selvbestemmelse. Nøgleordene er privatliv og personlighed. Enhederne bliver indrettet efter de kommende beboeres ønsker, så der være en høj grad af særegenhed og dette bliver rammen for den enkeltes / den enkelte families privatliv.

Disse enheder vil først og fremmest være en del af det fællesskab, der er i den blok, hvori de er placeret. Hver blok består af 6-7 enheder. Her vil fællesarealene udgøres af tagetrassen og det glasoverdækkede helårsrum på tagetagen – Orangeriet.

Det samlede Bofællesskab omfatter grundens fire blokke, som er fælles om grunden. Her vil der være mulighed for at indgå i interessefællesskaber og praktiske fællesskaber, hvor beboerne kan hjælpe hinanden med ting som eksempelvis at gøre cyklerne forårsklar. Ligesom der vil være rig mulighed for at etablere deleordninger både i og udenfor fællesarealerne. Hvilke aktiviteter og ordninger, der etableres, kommer an på de kommende beboere.

I området omkring flyvestationen er der andre bofællesskaber, som Bofællesskabet Orangerierne bliver en naturlig del af. Meget tæt på grunden ligger områdets fælleshus Hangar 3, hvor man kan samles op til 100 mennesker indenfor. Der er også sportshal og køkken. Der vil altså være et fællesskab omkring flyvestationen med et rigt udbud af initiativer og aktiviteter.

Således er der en enhed, et mindre fællesskab, et større fællesskab og et samspil med det helt store fællesskab, som består af de andre fællesskaber omkring flyvestationen.

De fire boligblokke er grundlæggende designet med denne vision i baghovedet. Bofællesskabet Orangerierne er ikke et eksisterende byggeri, hvori der kan organiseres et bofællesskab, arkitekturen vil helt naturligt rammesætte fællesskabet i harmoni med det private liv i de enkelte enheder.

Arkitekturen vil også understøtte en høj grad af fleksibilitet. Ved at sammensætte et fællesskab af forskellige typer af boenheder og forskelige størrelser af boliger vil vi ikke blot understøtte diversiteten i beboersammensætningen (ikke mindst generationsmæssigt), men også sikre en fleksibilitet i forhold til livssituationer. Vi ønsker, at det skal blive muligt at flytte til større eller mindre enheder, hvis ens situation ændrer sig, uden man behøver at forlade fællesskabet.

Hvordan beliggenheden understøtter visionen
Ved at placere bofællesskabet tæt på naturskønne og fredede områder er der lagt op til at bruge fritiden i det fri. Det er nemt at bruge tiden ude, når der er faciliteter som mountainbike spor, frokostdestinationer, rullebane og andet. Placeringen er ikke tilfældig. Et aktivt liv er sundt at føre alene, og det er sundt at føre sammen. Vi tror på, at fællesskaber inspirerer de gode vaner omkring fysisk aktivitet, fordi det nogle gange er sjovere – og andre gange mere forpligtende – at lave noget sammen med nogle andre. Der er altså større sandsynlighed for, at man kommer afsted på en rulleskitur, hvis man skal afsted sammen med nogen. Ligesom der er større sandsynlighed for at komme afsted, hvis der ikke er barierrer som transport og transporttid. På den måde er beliggenhed og fællesskabet to faktorer, der i samspil skal understøtte visionen om et fysisk aktivt liv.

Samtidig er Bofællesskabet Orangerierne placeret tæt på københavns kulturtilbud, som kan nås med bil på cykel eller via offentlig tranport, da det er tæt på flere s-togstationer i umiddelbar nærhed. Ideen er at være tæt på natur, på udendørsaktiviteter og faciliteter til sportslig udøvelse, men i tæt forbindelse til hovedstaden og hele hovedstadens infrastrukturelle netværk.

Bofællesskabet har en attraktiv beliggenhed og bliver æstetisk, personligt samt praktisk indrettet. Bofællesskabet Orangerierne er et sted, der forkæler sanserne og står i harmoni med de skønne omgivelser. Jordnært og kvalitetsfyldt.

Praktisk organisering for udlevelse af visionen
I bofællesskabet Orangerierne er der i udgangspunktet ikke nogen forpligtende aktiviteter eller regler forbundet med fællesskabet. Der er for nu ikke lagt op til hverken arbejdsweekender eller rotationsordning for madlavning. Man kan forpligte sig selv, men ikke forpligte andre. Det vil være op til fællesskabet selv at definere omfanget og graden af forpligtelser, man har som beboer.

Reglerne bliver til og formuleret, så de giver mening for de mennesker, der vælger at leve sammen i Orangerierne. Rammerne er til fælles udfoldelse og fælles liv. Der er rum for at fordybe sig eller skabe noget sammen, ligesom der er rum for at hjælpe hinanden i det daglige med praktiske ting.

Bofællesskabet Orangerierne er en forening, som på mange måder ligner en traditionel ejerforening. Overordnet bliver beslutninger omkring fællesskab og fællesarealer truffet på demokratisk vis.

April 2021

Så er vi igang med reservationer af den første blok i bofællesskabet. Vi glæder os over interessen for projektet og ved forventningen om snart at kunne samle den første del af fællesskabet fysisk.

De individer og familier, der havde meldt ind, at de var interesserede i at købe nu, har fået tilbuddet om at reservere. Vi tilbød enheder fra begge udformningsmuligheder af BLOK 1 for at lade det være op til de interesserede, hvilken vej vi skulle gå. Vi kan nu fortælle, at vi går videre med det alternativ, der slutter gavlen med et gavlhus.

April 2021

Så har vi åbnet for reservation af boliger i BLOK 1, for dem der har udtrykt, at de er klar til at købe. De har fået en mail og er lige nu i gang med at overveje om de skal bo i et rækkehus, en lejlighed eller en penthouse.

For alle jer, der er interesserede i projektet, men ikke klar til at købe, eller af andre årsager venter på BLOK 2, 3 eller 4, har vi åbnet for optagelse i foreningen Bofælleskabet Orangerierne (LINK til formular). Mere om det i det følgende.

LIGE NU UDBYDES BOLIGER I BLOK 1
Blokkene er vist på nedenstående foreløbige bebyggelsesplan. Planen er foreløbig, fordi blokkene ikke er endeligt placeret for verdenshjørnerne.

De interesserede købere til BLOK 1 har nu fået muligheden for at vælge første- anden- og tredjeprioritet for den/de enhed(er), de ønsker sig på nedenstående tegning.

Der udbydes kun en enkelt blok og maksimalt 8 enheder. Tegningen viser to udformningsmuligheder på den ene gavl, fordi det bliver købernes ønsker til boligtyper, der afgør, hvilken udformning huset ender med at tage.

BLOK 2, 3 og 4

Blok 2, 3 og 4 forventes at stå løbende færdige mellem september 2022 og september 2023. Reservation af boliger i disse blokke åbner vi op for, når vi indenfor (forventelig) et par måneder, har endelige købsaftaler på plads. Salget vil foregå til markedspris og vil blive koordineret af en mægler, men tilbudt ventelisten (se nedenfor) i prioriteret rækkefølge.

Foreningsmedlemsskab og venteliste
Det er som sagt lige nu kun BLOK 1 der udbydes, det vil sige en fjerdedel af boligerne. Hvis du/I ikke er klar til at reservere, men gerne vil være en del af fællesskabet, kan det være en ide at melde sig ind i Foreningen Bofællesskabet Orangerierne. Medlemskab koster 500 kr/året.

Melder du dig/I jer ind i foreningen uden at have reserveret en bolig får du/I et andet type medlemskab (B-medlem) end dem der har reserveret (A-medlem) og har derfor ikke stemmeret. Uanset typen af medlemskab får du tilhørsforhold og du/I tilmeldes ventelisten.

Placering på ventelisten afgøres ved lodtrækning blandt de indmeldte medlemmer onsdag den 28. april. Alle dem, der melder sig ind mellem nu og onsdag d. 28. april, er dermed i samme pulje. Herefter placeres man på ventelisten efter indmeldelsestidspunkt i foreningen.

Hvis du planlægger at reservere bolig i en af blokkene 2, 3, eller 4, så vil et medlemskab i foreningen dermed allerede nu give dig mulighed for at være med i drøftelser omkring fællesskabet og de udendørs fællesarealer. Blok 2-4 forventes at stå løbende færdige mellem september 2022 og september 2023. Reservation af boliger i disse blokke åbner vi op for, når vi indenfor (forventelig) et par måneder, har endelige købsaftaler på plads. Salget vil foregå til markedspris og vil blive koordineret af en mægler men tilbudt ventelisten i prioriteret rækkefølge.

Hvis du som B-medlem laver en reservation på en bolig (enten overtager en andens reservation, eller springer til, når de senere blokke udbydes) bliver du automatisk A-medlem med stemmeret.

Hvis du står som B-medlem, den dag foreningen overgår til at blive bofællesskabets ejerforening, vil du overgå til at stå på en venteliste til bofællesskabet, men ikke længere være medlem.

Du søger optagelse i foreningen Bofællesskabet Orangerierne, hvor dialog om fællesarealer og fællesskab vil foregå (Kontaktformular findes her LINK

April 2021

Entreprenørerne er stadig i gang med at udarbejde tilbud, advokaten i gang med at udforme købsaftaler, og vi er i gang med at få foreningen klar til medlemsoptag og er snart klar til, at I kan reservere boliger.

Men i dag er også den 9. April. Det markerer årsdagen besættelsen – og for tyskernes angreb på Flyvestation Værløse i 1940.

Angrebet startede tidligt om morgenen, varede cirka 45 minutter og ødelagde mere end halvdelen af lejrens fly. Kun et enkelt dansk fly nåede at komme på vingerne, men blev kort efter skudt ned. Det var dermed et af kun ganske få steder, at der var reelle kamphandlinger.

Efter angrebet blev lejren overtaget af tyskerne, og der var ca. 1000 tyske soldater i lejren i perioden 1940-45. I dag kan man stadig se spor efter zig zag formede løbegrave og flyverskjul, som tyskerne byggede for at kunne søge tilflugt under luftangreb.

Hør den en lille audio bid om angrebet, som en del af en større lydguide om flyvestationen, her:

https://furesoemuseer.dk/om-furesoe-museer/det-lokalhistoriske-museum/flyvestationen/lydguide-til-flyvestationen/

Marts 2021

Gæk gæk gæk.

Påskeharen har været på spil og gemt lidt sødt sager forskellige steder på grunden.

Marts 2021

For en del af os nærmer sig en en påskeferie, og med det muligheden for at fylde dagene ud med frisk luft, og det der giver god energi.

Skulle I have lyst til at tage en udflugt i området omkring flyvestationen på egen hånd, kan vi kun bifalde et sådant initiativ og vil gerne dele et kort over gåture i området. Nogle er til korte, andre til lange gåture, og på disse kort er der markeret ruter af begge typer. Kortene findes også her.

Vil man hellere cykle, er også en mulighed at køre om kap med den danske mester i cykling og professionelle cykelrytter Emma Norsgaard, der lige nu har den bedste tid på Flyvestationen med hendes 6 minutter og 49 sekunder.

Vi har som bekendt også planlagt gåture i området de tre hverdage i ugen, der kommer. Der er stadig et antal åbne pladser, som I naturligvis er velkomne til at byde ind på.

Vi håber på skønt vejr og god appetit på påskeaktiviteter.

Marts 2021

Projektet er stadig i fuld gang. Der arbejdes på udbudsmaterialet til byggemodningen og entreprenørerne regner på deres tilbud.

Påsken står snart for døren og med det måske nogle fridage for nogle af jer. Lige i år er der sandsynligvis ikke så mange, der skal ud og rejse, men en lille udflugt kunne der blive mulighed for.

Vi ser i hvert fald det lunere vejr som en anledning til at gå nogle flere ture på grunden med nogle flere af jer.

Derfor åbner vi op for, at man kan tilmelde sig gåture midt på dagen mandag, tirsdag og onsdag op til påske. Datoerne er d. 29., 30., og 31. marts og falder på dagene, hvor mange holder lidt påskeferie som optakt til helligdagene.

Vi lægger blokke ind midt på dagen alle tre dage fra 11.00 – 14.00 med henblik på at gå to ture hver dag, hver tur af halvanden times varighed. Vi vil derfor opfordre jer til at melde ind, på den af de tre dage I gerne vil med ud og gå og samtidig angive, om det passer bedst med den første eller den sidste af de to gåture.

Marts 2021

Her i begyndelsen af Marts har vi gået ture på grunden med forskellige entreprenører. Vi har haft nogle gode dialoger og de entreprenører, der er i spil, viser stor interesse og forståelse for ambitionen med projektet. De er nu i gang med at regne på priser og vi ser selvsagt frem til at se, hvad de præsenterer os for om en måneds tid.

Denne uge har vi også fået lavet visualiseringer af opholdsrummet orangeriet. De nye visualiseringer stemmer overens med den nye tagkonstruktion, der blev en del af skitseforslaget. Oprindeligt var orangeriet tænkt som et udelukkende glasoverdækket rum. I dialogen med arkitekten kom det dog frem, at vi med trælameller kunne tilføre rummet noget solafskærmning, samtidig med at vi ville opnå et smukkere, mere helhedsorienteret facadeudtryk udefra. På illustrationerne her illustreres udtrykket indefra, som i vores optik faktisk også er forskønnet af de tilførte trælameller.

Vær opmærksom på, at de vinduespartier der er dækket fuldt til ikke er repræsentative, modellen er ikke detaljeret til dette niveau, også her planlægges trælameller.


Sidst men ikke mindst er vi stolte over, at Staldhusene, som udvikles af NREP med os som bygherrerådgivere, rejser sig flot i disse uger:


Der er nu kun en ledig bolig tilbage i det bofællesskab. Se mere på www.staldhusene.dk og skynd jer, hvis I ikke har tålmodighed til at vente, til vi er færdige 😊

Februar 2021

Også denne uge har vi haft fornøjelsen af at møde flere af jer på gåture i området, skønt. Foråret titter frem på Eskadrillevænget 99, som er adressen, der nu er tildelt byggegrunden til de kommende boliger.

Flere af jer spørger ind til priser, og vi vil derfor fortælle lidt mere om netop det.

Kvadratmeterprisen
Som udmeldt håber og forventer vi at kunne sælge den første blok med en såkaldt ”first mover rabat” til 34.000 kr./m2. Denne kvadratmeter pris er for samtlige indendørs kvadratmeter i blokken, dvs:

  • Kvadratmeterne, der hører til egen bolig (inklusiv ydermurer og skillevægge)
  • En andel af indgangen og trappeopgangen i egen blok
  • En andel af Orangeriet i egen blok

Tilsammen udgør dette ens boligs bruttokvadratmeter, hvilket er det, man betaler for i alt.

Det er vigtigt for os, at byggeriet bliver af en god kvalitet. Indledende dialog med entreprenører, som vi tror på kan udføre projektet til denne gode kvalitet, har indikeret, at det kunne gøres for 34.000 kr./m2. Vi har nu sendt projektet i udbud, men endnu ikke lukket en aftale. Vi er hertil blevet opmærksomme på, at der for tiden er et pres i markedet, megen aktivitet og øgede materialepriser. Derfor skal vi have en endelig aftale med entreprenøren (forventeligt slutningen af April), før vi med sikkerhed kan angive en gældende gennemsnitlig kvadratmeterpris. Den udmeldte pris er derfor med forbehold for kommende aftale med totalentreprenør og dennes priser.

Hvad der er inkluderet i kvadratmeterprisen
Udendørsarealer som altaner, terrasser og den fælles tagterrasse indgår ikke i bruttoopgørelsen af ens boligs kvadratmeter. Disse er således inkluderet i kvadratmeterprisen. Herudover er der et lille redskabs/opbevaringsskur på grunden til hver boligenhed, som også er inkluderet.

Man kommer ikke til at eje en andel af grunden, da grunden tilhører foreningen som fællesskab og ikke udmatrikuleres til de individuele boligenheder, men man har som del af foreningen fuld adgang og afbenyttelsesret.

Hvorfor alle betaler lige andele af de indendørs fællesarealer
Grundideen med projektet er at skabe lækre rammer for et uforpligtende fælleskab. På et helt matrielt niveau kan man, ved at købe sig ind i et fællesskab, få adgang til lidt større arealer, end hvad man typisk har adgang til i individuelle boligformer. I dette tilfælde en meget stor grund (15.000 m2), en tagterrasse på ca. 90 m2 samt et orangeri, der vil fungere, som en ekstra daglistue, på ca. 90 m2. Man betaler således en syvendedel for disse faciliteter, som bliver en naturlig forlængelse af ens private bolig. Det er i vores optik i sig selv en kvalitet. Dog vebliver grundideen, at det er det immatrielle fællesskab, som kan spire og blomstre i disse rammer, der vil være motivationen for at købe bolig i Orangerierne fremfor et andet lækkert boligprojekt. Vi mener derfor, det giver mening, at alle betaler en lige andel af fælesskabets faciliterende rammer og indgår på lige vis.

Februar 2021

Vi har haft en god uge med nogle inspirerende gåture i området, og vi ser frem til flere gåture i ugerne, der kommer.

Så har vi glædet os utrolig meget til at dele vedhæftede præsentation med jer. Præsentationen indeholder skitser fra tegnestuen LOKAL.

I vores øjne illustrerer skitserne et lækkert, sammenhængende og gradueret udtryk, der passer til omgivelserne og samtidig rummer den fleksibilitet, som er vigtig for os.

I tillæg til facadetegningerne er der i præsentationen et funktionsdiagram, som illustrerer inddelingen af første blok. Det er med udgangspunkt i efterspørgslen på de forskellige boligtyper, vi har lavet denne inddeling. Alle enheder kan blive større eller mindre, alt efter hvad de kommende beboere ønsker sig.

Efter funktionsdiagrammet finder I plantegningerne for henholdsvis penthouselejlighed, rækkehus, større etplanslejlighed og mindre etplanslejlighed. Størrelserne kan ændre sig, og det kan dele af indretningen også. De kommende beboere vil blive inviteret til at indrette deres egen bolig. Det, vi præsenterer her, er en standard, som dialogen kan tages ud fra.

Denne præsentation angår første blok, og første blok vil udgøre princippet for udviklingen af de andre blokke senerehen.

I kan også se præsentationen særskilt via dette LINK.

Slutteligt kan vi løfte sløret for, at vi åbner for reservation af boligerne om få uger. Vi følger op med mere information om denne proces.

Februar 2021

Plantegninger Orangerierne
Bofællesskabet Orangerierne er nu igang med at blive tegnet til indvendigt. Arkitekterne fra Tegnestuen Lokal har hjulpet os med nogle scenarier på, hvordan de forskellige enheder, som vi illustrerede i nyhedsbrevet sidste uge, kunne se ud i plantegninger. Vi har denne uge fået en bedre fornemmelse for, hvor rummelige og fleksible enhederne kan indrettes, og fleksibilitet er fortsat et nøgleord for os i udviklingen.

Gåturene genoptages
Vi har besluttet at genoptage gåturene, som vi gennemførte i foråret 2020. Det var en alletiders mulighed for at tale om projektet og få en fornemmelse af, hvad Orangerierne bliver. Hvis du, eller I, har interesse i at deltage, hører vi meget gerne tilbage også omkring et ønsket tidspunkt. Gåturene bliver gennemført under hensynstagen til gældende coronarestriktioner, derfor bliver grupperne maksimalt på fem personer.

Købsaftaler
Vi kan også fortælle, at vi nu har Indgået aftale med advokat Line Barfod. Line var også advokat på købsaftalerne til Mageløse, så vi er rigtig glade for, at hun kan hjælpe Bofællesskabet Orangerierne med det samme.

Nabofællesskabet Mageløse
De fleste af jer kender til det spændende projekt Mageløse. Her til slut vil vi vise et par friske dronebilleder af fællesskabet, hvor den sidste beboer nu er flyttet ind. Herfra øsnkes et stort tillykke til bofællesskabet, som nu er komplet. Det har været en kæmpe fornøjelse at assistere projektet undervejs, og vi ser meget frem til naboskabet samt fællesskabet om flyvestationen og fælleshuset Hangar 3.

Januar 2021

Bofællesskabets Vision
I forlængelse af de infomøder og gåture vi har haft, samt de samtaler vi har med jer nu, er vi i gang med at sammenfatte et første bud på en vision for bofællesskabet. Den ser vi frem til at præsentere for jer en af de kommende uger.

Arkitekt
Vi kan også nu løfte sløret for, at vi har lavet aftale med en arkitekt, som vi er virkelig glade for at kunne engagere i projektet, nemlig: Tegnestue LOKAL. Tegnestuen LOKAL har målsætningen at tænke og bygge arkitektur, der er med til at understøtte identitet og mangfoldighed frem for homogenisering og ensretning. De er derfor et perfekt valg til vores projekt.

Tegnestuen LOKAL er desuden nomineret til Årets Arne 2021 (som i øvrigt uddeles i dag), med deres projekt Ørsted Haver.

Ørsted Haver, foto lånt fra Tegnestuen LOKALs hjemmeside

I den kommende tid vil tegnestuen LOKAL hjælpe os med at definere boligblokkene i Orangerierne, parallelt med at vi bliver klogere på behov og ønsker fra jer, der er på venteliste til at købe en bolig.

Boligtype og kvadratmeter
En af tingene, vi ønsker at blive klogere på her indledningsvist, er, hvilken type bolig I ønsker jer. Blokkene er fleksible, og vi kan indrette penthouselejligheder i skøn forening med etplanslejligheder, rækkehuse og gavlhuse. Vi kan stadig variere størrelser og typer ganske meget – og vil over de næste par uger, bede de af jer, som har bekræftet jeres købsinteresse tage stilling til ønsket boligtype samt størrelse (antal kvadratmeter).

Vi starter med blok 1, en blok der bliver i enten 3 eller 4 plan, afhængig af jeres tilbagemeldinger på boligtyper. Herunder et bud på hvordan fordelingen kunne blive:

Økonomi og tidshorisont
Denne første blok forventer vi at kunne sælge med en first mover rabat, hvilket giver en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 34.000 kr./m2. Det er under forudsætning af, at de foreløbige budgetter med entreprenøren holder, samt at hele blokken fyldes ud. Blok 1 er indtil videre alene blevet udbudt her på ventelisten.

For Blok 2, 3, og 4 gælder det, at planerne defineres med kommende købere mellem april og juni i år. Boligerne her vil også i første omgang blive udbudt her på ventelisten – men til aktuel markedspris.

Udførelsesmæssigt vil blok 1 blive opført først, hvorefter blok 2, 3 og 4 opføres fortløbende. Blok 1 regner vi med står klar i forsommeren 2022. Vi forventer at alle fire blokke kan stå klar sommeren 2023.

Slutteligt et lille stemningsbillede fra grunden, hvor der faldt lidt sne i går

Primo Januar 2021

Med begyndelsen på 2021 kan vi fortælle, at grunden er sikret. Vi er derfor klar til at påbegynde den indledende dialog med potentielle købere.

De seneste måneder har vi haft nogle utrolig spændende og inspirerende snakke med potentielle fremtidige beboere i Orangerierne. Disse snakke er taget som del af en gåtur på områderne omkring flyvestationen, og har givet rigtig meget input til visionskabelsen og rammerne for fællesskabet.

Vi skal nu igang med at planlægge de næste gåture. Såfremt det ønskes at deltage på en af disse gåture skriv venligst til Camilla Jo Luiting på email: cjl@nordiq-group.dk

Vi glæder os til at møde jer i de skønne omgivelser, der potentielt kan blive jeres nye baghave.

Nedenstående viser lidt af den natur der venter ved flyvestationen

 INTERESSERET? Så tryk HER for tilmelding til NYHEDSBREV eller for afgivelse af INTERESSETILKENDEGIVELSE