Seneste nyt fra Bofællesskabet Orangerierne

Marts 2021

Her i begyndelsen af Marts har vi gået ture på grunden med forskellige entreprenører. Vi har haft nogle gode dialoger og de entreprenører, der er i spil, viser stor interesse og forståelse for ambitionen med projektet. De er nu i gang med at regne på priser og vi ser selvsagt frem til at se, hvad de præsenterer os for om en måneds tid.

Denne uge har vi også fået lavet visualiseringer af opholdsrummet orangeriet. De nye visualiseringer stemmer overens med den nye tagkonstruktion, der blev en del af skitseforslaget. Oprindeligt var orangeriet tænkt som et udelukkende glasoverdækket rum. I dialogen med arkitekten kom det dog frem, at vi med trælameller kunne tilføre rummet noget solafskærmning, samtidig med at vi ville opnå et smukkere, mere helhedsorienteret facadeudtryk udefra. På illustrationerne her illustreres udtrykket indefra, som i vores optik faktisk også er forskønnet af de tilførte trælameller.

Vær opmærksom på, at de vinduespartier der er dækket fuldt til ikke er repræsentative, modellen er ikke detaljeret til dette niveau, også her planlægges trælameller.


Sidst men ikke mindst er vi stolte over, at Staldhusene, som udvikles af NREP med os som bygherrerådgivere, rejser sig flot i disse uger:


Der er nu kun en ledig bolig tilbage i det bofællesskab. Se mere på www.staldhusene.dk og skynd jer, hvis I ikke har tålmodighed til at vente, til vi er færdige 😊

Februar 2021

Også denne uge har vi haft fornøjelsen af at møde flere af jer på gåture i området, skønt. Foråret titter frem på Eskadrillevænget 99, som er adressen, der nu er tildelt byggegrunden til de kommende boliger.

Flere af jer spørger ind til priser, og vi vil derfor fortælle lidt mere om netop det.

Kvadratmeterprisen
Som udmeldt håber og forventer vi at kunne sælge den første blok med en såkaldt ”first mover rabat” til 34.000 kr./m2. Denne kvadratmeter pris er for samtlige indendørs kvadratmeter i blokken, dvs:

  • Kvadratmeterne, der hører til egen bolig (inklusiv ydermurer og skillevægge)
  • En andel af indgangen og trappeopgangen i egen blok
  • En andel af Orangeriet i egen blok

Tilsammen udgør dette ens boligs bruttokvadratmeter, hvilket er det, man betaler for i alt.

Det er vigtigt for os, at byggeriet bliver af en god kvalitet. Indledende dialog med entreprenører, som vi tror på kan udføre projektet til denne gode kvalitet, har indikeret, at det kunne gøres for 34.000 kr./m2. Vi har nu sendt projektet i udbud, men endnu ikke lukket en aftale. Vi er hertil blevet opmærksomme på, at der for tiden er et pres i markedet, megen aktivitet og øgede materialepriser. Derfor skal vi have en endelig aftale med entreprenøren (forventeligt slutningen af April), før vi med sikkerhed kan angive en gældende gennemsnitlig kvadratmeterpris. Den udmeldte pris er derfor med forbehold for kommende aftale med totalentreprenør og dennes priser.

Hvad der er inkluderet i kvadratmeterprisen
Udendørsarealer som altaner, terrasser og den fælles tagterrasse indgår ikke i bruttoopgørelsen af ens boligs kvadratmeter. Disse er således inkluderet i kvadratmeterprisen. Herudover er der et lille redskabs/opbevaringsskur på grunden til hver boligenhed, som også er inkluderet.

Man kommer ikke til at eje en andel af grunden, da grunden tilhører foreningen som fællesskab og ikke udmatrikuleres til de individuele boligenheder, men man har som del af foreningen fuld adgang og afbenyttelsesret.

Hvorfor alle betaler lige andele af de indendørs fællesarealer
Grundideen med projektet er at skabe lækre rammer for et uforpligtende fælleskab. På et helt matrielt niveau kan man, ved at købe sig ind i et fællesskab, få adgang til lidt større arealer, end hvad man typisk har adgang til i individuelle boligformer. I dette tilfælde en meget stor grund (15.000 m2), en tagterrasse på ca. 90 m2 samt et orangeri, der vil fungere, som en ekstra daglistue, på ca. 90 m2. Man betaler således en syvendedel for disse faciliteter, som bliver en naturlig forlængelse af ens private bolig. Det er i vores optik i sig selv en kvalitet. Dog vebliver grundideen, at det er det immatrielle fællesskab, som kan spire og blomstre i disse rammer, der vil være motivationen for at købe bolig i Orangerierne fremfor et andet lækkert boligprojekt. Vi mener derfor, det giver mening, at alle betaler en lige andel af fælesskabets faciliterende rammer og indgår på lige vis.

Februar 2021

Vi har haft en god uge med nogle inspirerende gåture i området, og vi ser frem til flere gåture i ugerne, der kommer.

Så har vi glædet os utrolig meget til at dele vedhæftede præsentation med jer. Præsentationen indeholder skitser fra tegnestuen LOKAL.

I vores øjne illustrerer skitserne et lækkert, sammenhængende og gradueret udtryk, der passer til omgivelserne og samtidig rummer den fleksibilitet, som er vigtig for os.

I tillæg til facadetegningerne er der i præsentationen et funktionsdiagram, som illustrerer inddelingen af første blok. Det er med udgangspunkt i efterspørgslen på de forskellige boligtyper, vi har lavet denne inddeling. Alle enheder kan blive større eller mindre, alt efter hvad de kommende beboere ønsker sig.

Efter funktionsdiagrammet finder I plantegningerne for henholdsvis penthouselejlighed, rækkehus, større etplanslejlighed og mindre etplanslejlighed. Størrelserne kan ændre sig, og det kan dele af indretningen også. De kommende beboere vil blive inviteret til at indrette deres egen bolig. Det, vi præsenterer her, er en standard, som dialogen kan tages ud fra.

Denne præsentation angår første blok, og første blok vil udgøre princippet for udviklingen af de andre blokke senerehen.

I kan også se præsentationen særskilt via dette LINK.

Slutteligt kan vi løfte sløret for, at vi åbner for reservation af boligerne om få uger. Vi følger op med mere information om denne proces.

Februar 2021

Plantegninger Orangerierne
Bofællesskabet Orangerierne er nu igang med at blive tegnet til indvendigt. Arkitekterne fra Tegnestuen Lokal har hjulpet os med nogle scenarier på, hvordan de forskellige enheder, som vi illustrerede i nyhedsbrevet sidste uge, kunne se ud i plantegninger. Vi har denne uge fået en bedre fornemmelse for, hvor rummelige og fleksible enhederne kan indrettes, og fleksibilitet er fortsat et nøgleord for os i udviklingen.

Gåturene genoptages
Vi har besluttet at genoptage gåturene, som vi gennemførte i foråret 2020. Det var en alletiders mulighed for at tale om projektet og få en fornemmelse af, hvad Orangerierne bliver. Hvis du, eller I, har interesse i at deltage, hører vi meget gerne tilbage også omkring et ønsket tidspunkt. Gåturene bliver gennemført under hensynstagen til gældende coronarestriktioner, derfor bliver grupperne maksimalt på fem personer.

Købsaftaler
Vi kan også fortælle, at vi nu har Indgået aftale med advokat Line Barfod. Line var også advokat på købsaftalerne til Mageløse, så vi er rigtig glade for, at hun kan hjælpe Bofællesskabet Orangerierne med det samme.

Nabofællesskabet Mageløse
De fleste af jer kender til det spændende projekt Mageløse. Her til slut vil vi vise et par friske dronebilleder af fællesskabet, hvor den sidste beboer nu er flyttet ind. Herfra øsnkes et stort tillykke til bofællesskabet, som nu er komplet. Det har været en kæmpe fornøjelse at assistere projektet undervejs, og vi ser meget frem til naboskabet samt fællesskabet om flyvestationen og fælleshuset Hangar 3.

Januar 2021

Bofællesskabets Vision
I forlængelse af de infomøder og gåture vi har haft, samt de samtaler vi har med jer nu, er vi i gang med at sammenfatte et første bud på en vision for bofællesskabet. Den ser vi frem til at præsentere for jer en af de kommende uger.

Arkitekt
Vi kan også nu løfte sløret for, at vi har lavet aftale med en arkitekt, som vi er virkelig glade for at kunne engagere i projektet, nemlig: Tegnestue LOKAL. Tegnestuen LOKAL har målsætningen at tænke og bygge arkitektur, der er med til at understøtte identitet og mangfoldighed frem for homogenisering og ensretning. De er derfor et perfekt valg til vores projekt.

Tegnestuen LOKAL er desuden nomineret til Årets Arne 2021 (som i øvrigt uddeles i dag), med deres projekt Ørsted Haver.

Ørsted Haver, foto lånt fra Tegnestuen LOKALs hjemmeside

I den kommende tid vil tegnestuen LOKAL hjælpe os med at definere boligblokkene i Orangerierne, parallelt med at vi bliver klogere på behov og ønsker fra jer, der er på venteliste til at købe en bolig.

Boligtype og kvadratmeter
En af tingene, vi ønsker at blive klogere på her indledningsvist, er, hvilken type bolig I ønsker jer. Blokkene er fleksible, og vi kan indrette penthouselejligheder i skøn forening med etplanslejligheder, rækkehuse og gavlhuse. Vi kan stadig variere størrelser og typer ganske meget – og vil over de næste par uger, bede de af jer, som har bekræftet jeres købsinteresse tage stilling til ønsket boligtype samt størrelse (antal kvadratmeter).

Vi starter med blok 1, en blok der bliver i enten 3 eller 4 plan, afhængig af jeres tilbagemeldinger på boligtyper. Herunder et bud på hvordan fordelingen kunne blive:

Økonomi og tidshorisont
Denne første blok forventer vi at kunne sælge med en first mover rabat, hvilket giver en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 34.000 kr./m2. Det er under forudsætning af, at de foreløbige budgetter med entreprenøren holder, samt at hele blokken fyldes ud. Blok 1 er indtil videre alene blevet udbudt her på ventelisten.

For Blok 2, 3, og 4 gælder det, at planerne defineres med kommende købere mellem april og juni i år. Boligerne her vil også i første omgang blive udbudt her på ventelisten – men til aktuel markedspris.

Udførelsesmæssigt vil blok 1 blive opført først, hvorefter blok 2, 3 og 4 opføres fortløbende. Blok 1 regner vi med står klar i forsommeren 2022. Vi forventer at alle fire blokke kan stå klar sommeren 2023.

Slutteligt et lille stemningsbillede fra grunden, hvor der faldt lidt sne i går

Primo Januar 2021

Med begyndelsen på 2021 kan vi fortælle, at grunden er sikret. Vi er derfor klar til at påbegynde den indledende dialog med potentielle købere.

De seneste måneder har vi haft nogle utrolig spændende og inspirerende snakke med potentielle fremtidige beboere i Orangerierne. Disse snakke er taget som del af en gåtur på områderne omkring flyvestationen, og har givet rigtig meget input til visionskabelsen og rammerne for fællesskabet.

Vi skal nu igang med at planlægge de næste gåture. Såfremt det ønskes at deltage på en af disse gåture skriv venligst til Camilla Jo Luiting på email: cjl@nordiq-group.dk

Vi glæder os til at møde jer i de skønne omgivelser, der potentielt kan blive jeres nye baghave.

Nedenstående viser lidt af den natur der venter ved flyvestationen

 INTERESSERET? Så tryk HER for tilmelding til NYHEDSBREV eller for afgivelse af INTERESSETILKENDEGIVELSE