LIANG MA FLODEN: En ny grøn og blå korridor i hjertet af Beijing

Beijing står efter mange års hurtig udvikling over for store udfordringer med massiv forurenende trafik, mangel på attraktive offentlige rum og manglende klimatilpasning. For 30 år siden var Beijing domineret af cykler, men er i dag tæt trafikeret og gennemskåret af flersporede veje med lange bilkøer. Beijings Chaoyang distrikt ønsker at realisere den nye 5 år plan, hvis målsætning er at skabe bedre betingelser for det urbane liv, med fokus på mobilitet, grønne byrum og tilpasning til klimaforandringerne.

Sammen med Beijing Municipality Commission, Infrastructure Department, arbejder vi med at implementere vores grøn-blå-grå strategi. Projektets omfatter en 4,5 km strækning af Liang Ma floden, og krydser igennem nogle af Chaoyangs vigtigste kvarterer. Den overordnede ide er at sænke vandstanden i floden, for at gøre plads til en grøn korridor til bløde trafikanter, som krydser under de massive ringveje, og forbinder til den store Chaoyang Park.

I Chaoyang Park er idéen at anlægge et rodzoneanlæg, som foruden at tilføje naturlig diversitet, sikrer en attraktiv vandkvalitet. Samtidig opstår der et reservoir som under skybrud kan lede vandet væk fra byen. Ved løbende at recirkulere og rense vandet, skabes helt nye mulighed for at benytte floden som Beijings svar på Københavns havnebad. 

Ideen med at kombinere mobilitet, byrum og klimatilpasning i én løsning står stærkt, og er helt i tråd med vores grundlæggende mission om at skabe de bedst mulige betingelser for det urbane liv. Archiland har indtil videre vundet en førsteplads i 1. fase af projektkonkurrencen.

Liang Ma He (kort udgave - 5 minutter)

Liang Ma He (fuld længde - 10 minutter)


Mads Jensen Møller
(45) 3153 7003
mjm@archiland.dk