Som et led i at skabe de bedst mulige bæredygtige rammer for det moderne liv arbejder vi med bofællesskaber. Fællesskaber som er sociale, praktiske og økonomiske i større og mindre grad er en del af en livsform, hvor det uformelle samvær på tværs af familieskel og livssituationer faciliteres. For mange er ønsket om brugsret højere end ønsket om ejerskab, men ejerskab og bofællesskab kan også fint forenes.

Fra kollektivt forpligtende byggefællesskaber til parcelhusejere der er medlemmer af en grundejerforening er der en bred skala af fællesskabstyper. Niveauet for fælles og privat kan skrues op og ned på forskellige vis. Vi arbejder flere steder på skalaen og kan hjælpe med at finde ud af, hvorledes et givent fællesskab kan danne rammer om lige præcis dettes version af bofællesskab.

Vi har skitseret en proces fra vision til nøglefærdigt byggeri, hvor de forskellige processkridt kan ses som individuelle ydelser eller som dele af et hele. Vi har ingen faste partnere, da vi ved hvert bofællesskab definerer, hvem de rette partnere ville være. Til at skitsere og til at bygge. Vi har tilgengæld et fantastisk netværk og viden om hvor hvilke kompetnecer placerer sig og hvilke prisforhold der aktuelt gør sig gældende.  

Med udgangspunkt i det konkrete steds muligheder samt omkringliggende geografi og lokationer indgår vi i dialog med de individer der er interesserede i et bofællesskab. I dialogen udfolder vi motivationer for at indgå i et bofællesskab på netop dette sted og her begynder nogle værdier at tage form.

Værdier og teser kondenseres, og vi formulerer en vision for, hvordan værdierne skal rammesætte rammerne som rammesætter fællesskabet. Denne vision er i første omgang et program for skitseprojektet, men vil være et styringsværktøj i de mange efterfølgende faser – endda efter bofællesskabet er flyttet ind.

Med vores kendskab til alle de dygtige mindre, mellemstore og store tegnestuer i branchen, finder vi den rette arkitekt til at forvandle skreven vision til et skitseret hus indenfor lokalplanens betingelser og deres egen forståelse af stedets iboende potentialer og landskabelighed.

Vi holder dialog undervejs for at sikre, at værdierne bliver definerende for udtryk og funktionalitet. Produktet er et unikt skitseprojekt, som enhver kan forholde sig til. Materialer, aftryk og udformning kommer til at stå klart, når skitseprojektet foreligger

Allerede ved grundkøb udformes et budget med udgangspunkt I de kvadratmeterpriser, der anses som acceptable for interesserede købere på given lokation.

Dette budget tages op til revision, når skitseprojektet og materialer kendes. Hertil revideres poster efter nyeste viden om priser.

Nu udarbejdes en targetpris og et udbud til totalentreprenør formuleres.

Totalentreprenører indsender tilbud, som evalueres. Vi indgår forhandling med udvalgte og indgår i sidste ende kontrakt med den entreprenør, der kan matche pris, ønsker om tidsplan og proces samt selvfølgelig kvalitet.

Når pris og tidsplan er sikret kan vi formulere købsaftaler, ligesom vi kan eksponere projektet mere konkret via forskellige kommunikationskanaler.

Imens projekterer totalentreprenøren og dennes arkitekter skitseprojektet videre ned I detaljen.

I denne fase holder vi dialog med de allerede engagerede aktører indenfor rammerne af arbejdsgrupper. De kunne tematisk arbejde med indretning af indendørs fællesareal udendørs fællesareal, fællesskabet eller andet. Arbejdsgrupperne faciliteres og opstarter I denne fase for at kunne samle input til det færdige projekt (indenfor kontraktens rammer), inden det bygges.

Vi udgør rollen som bygherrerådgivere under udførsel. I tillæg til selve totalentreprisen er der et modningsprojekt af grunden. Vi udarbejder og udbyder modningsprojektet og sikrer at de forskellige grænseflader spiller sammen under udførelsen.

Vi varetager myndighedsarbejdet med kommuner og de forskellige forsyninger.

Vi fører tilsyn med arbejderne, opgør stade ligesom vi sikre sammenhæng mellem fremdrift og betalingsplan. Resultatet er et nøglefærdigt hus klar til overtagelse.